Regulamin
 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki, zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji apartamentów zamieszczonych na stronie www.holidayshome.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu.
 3. Zakres umowy najmu
 4. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Koszty dojazdu, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta. Cena podana na stronie internetowej jest ceną całkowitą, obejmującą wszystkie podatki, opłaty za media jak i dodatkowe sprzątanie końcowe.
 5. Rezerwacja i zadatek
 6. Rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie www.holidayshome.pl i przyciśnięcie przycisku „zarezerwuj”. Do ostatecznego potwierdzenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości ceny najmu, na podany numer konta bankowego. Pozostałą kwotę należy zapłacić w momencie przekazania kluczy do apartamentu. W przypadku braku wpłaty zadatku zastrzegamy sobie prawo do anulowania zgłoszenia rezerwacyjnego klienta.
 7. Kaucja
 8. Zastrzegamy sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w momencie przekazania kluczy do apartamentu.
 9. Odbiór i zwrot kluczy
 10. Przyjazd powinien nastąpić po godzinie 14:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu przekazania kluczy. Opuszczenie apartamentu powinno nastąpić do godziny 11:00, przed wyjazdem o planowanej godzinie opuszczenia należy poinformować personel oraz umówić się na przekazanie lokalu.
 11. Obowiązki klienta
 12. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego obiektu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa klient. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w apartamencie nie może przekraczać liczby osób wskazanej w opisie apartamentu. W apartamencie zabrania się palenia tytoniu oraz wprowadzania zwierząt. Obowiązuje cisza nocna między godziną 22:00 a 07:00.
 13. Zmiany w rezerwacji
 14. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Możliwość zmiany termin istnieje tylko za zgodą właściciela. W przypadku skrócenia pobytu nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.
 15. Dane osobowe
 16. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.